Tři čtvrtiny nemocí jsou způsobeny nesprávnou výživou, informace o správné výživě a zdravém životním stylu ale nejsou v české společnosti dostatečně rozšířené. Na setkání MEDialogy na téma Co se jí v Čechách to řekl přednosta 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice profesor Štěpán Svačina.

Více informací