Slovo kolagen pochází z řeckého slova kolla, což znamená klih nebo lepidlo. A právě z kůže a kostí zvířat se původně klihy vyráběly.

Více informací